Հիմնական փուլից հետո նաև անվճար տեղեր են թափուր մնացել. ո՞ր մասնագիտությունները առաջին հայտով չեն նախընտրել դիմորդները

Հուլիսի 19-ից սկսած՝ մեկնարկել է թափուր տեղերի համար ընդունելության մրցույթի գործընթացը, որին կարողանալու են մասնակցել այն դիմորդները, ովքեր միասնական քննություններից ստացել են դրական գնահատական(գնահատականներ), բայց չեն ընդունվել որեւէ բուհ:

Հիշեցնենք, որ այս տարվա ընդունելության մրցույթից դուրս են մնացել 2 հազար 935  դիմորդներ, որոնցից 1546-ը ստացել են անբավարար գնահատական:  Ստացվում է, որ պետական ու ոչ պետական բուհերում առկա 15 հազար թափուր տեղերը համալրելու համար  կմրցեն ընդամենը 1.389 դիմորդ:

Նկատի ունենանք, որ 2021-22 ուսումնական տարվա համար բակալավրի կրթական ծրագրով ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին հատկացվել է 1824 անվճար և 21820 վճարովի տեղ։ Եթե հաշվի առնենք, որ բուհերում այս պահի դրությամբ 15 հազար թափուր տեղ կա, ապա կնշանակի, որ բուհերում առաջին փուլի արդյունքներով հատկացված տեղերի կեսն անգամ չի համալրվել: Անգամ թափուր տեղերի համար մրցույթից հետո, այնուամենայիվ, կարող ենք ասել, որ այս պարագայում էլ պատկերը էապես չի փոխվի. բուհերի թափուր տեղերը մեծ հաշվով չեն համալրվի:

Թե որ բուհերը եւ որ մասնագիտությունները  չեն նախընտրել մեր դիմորդները, որքան են այս կամ այն  բուհի թափուր տեղերը՝ ըստ հիմնական փուլի արդյունքների, փորձեցինք պարզել՝ պետության կողմից հատկացված տեղերի  եւ թափուր մնացած տեղերի միջեւ համեմատություն անելով:

Երեւանի պետական համալսարանի վճարովի ուսուցման 2.466 տեղերից դեռ թափուր են մնացել 610-ը. դրանք հիմնականում բնագիտամաթեմատիկական մասնագիտություններն են, ինչպես օրինակ՝ «Ռադիոֆիզիկա», «Մեխանիկա», «Քիմիա»:

«Հայոց լեզու եւ գրականություն» մասնագիտության 77 տեղից հիմնական փուլից հետո թափուր մնացել է 33-ը: Բավականին թափուր տեղեր են մնացել նաեւ «Արվեստաբանություն»(15), «Հնագիտություն և ազգագրություն» (22), «Փիլիսոփայություն» (24) մասնագիտությունների գծով:

ԵՊՀ-ում կան մասնագիտություններ, որտեղ վճարովի համակարգ առաջին հայտով ընդունվել են ընդամենը 1-ական դիմորդներ, ինչպես օրինակ՝ «Քիմիա», «Ֆիզիկա», «Փիլիսոփայություն», «Աստվածաբանություն», «Կրոնագիտություն» մասնագիտությունների համար:

Հատկանշական է, որ մայր բուհում կան մասնագիտություններ, որտեղ վճարովի բոլոր տեղերը հիմնական փուլից հետո դեռ թափուր են: Օրինակ՝ «Կենսաֆիզիկա և կենսաինֆորմատիկա», «Երկրաբանություն», «Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա» մասնագիտությունները:

Մայր բուհում կան նաեւ անվճար թափուր տեղերով մնացած մասնագիտություններ, օրինակ՝ «Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա», «Երկակի նշանակության տեխնոլոգիաների ֆիզիկա», «Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա», «Երկրաբանություն»:

Հատկանշական է, որ բժշկական համալսարանի «Ֆարմացիա» մասնագիտության տեղերը եւս դեռ լրացված չեն. 23 թափուր տեղ կա:

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում 909 վճարովի տեղերից դեռ թափուր են 346-ը: Օրինակ՝ թափուր են մնացել «Մեխանիկական համակարգերի քոմփյութերային նախագծում», «Ռադիոտեխնիկա», «Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում» մասնագիտությունները:

Այստեղ եւս կան մանագիտություններ, որտեղ առաջին հայտով դիմել են շատ քիչ թվով դիմորդներ:

Օրինակ՝ «Տեխնոլոգիական մեքենաներ և սարքավորումներ», «Օգտակար հանածոների հարստացում», «Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում» մասնագիտությունների բոլոր տեղերը (վճարովի) թափուր են մնացել: «Մետալուրգիա», «Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում», «Նյութագիտություն և նոր նյութերի տեխնոլոգիա» մասնագիտությունների համար դիմել են մեկական դիմորդներ:

Պոլիտեխնիկական համալսարանում եւս անվճար մնացած թափուր տեղեր կան, օրինակ՝ «Քիմիական տեխնոլոգիա», «Շրջակա միջավայրի պաhպանություն», «Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա և էլեկտրատեխնոլոգիաներ»:

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում եւ Բրյուսովի անվան համալսարաններում եւս դեռ շատ թափուր տեղեր կան: Այս համալսարանների անվճար տեղերը, սակայն, ամբողջապես համալրված են:

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում հատկացված  1184 վճարովի տեղերից դեռ թափուր են մնացել 240-ը: Օրինակ՝ «Տնտեսագիտություն» (41), «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում» (18), «Մարքեթինգ»(9):

Բրյուսովի անվան համալսարանում՝ 1475 տեղից դեռ թափուր է 475-ը: Օրինակ՝ «Լեզվաբանություն» (անգլերեն, ֆրանսերեն,գերմաներեն, իտալերեն լեզու), «Միջմշակութային հաղորդակցություն» (անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն լեզու):

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում 1537 վճարովի տեղերից դեռ թափուր են 661-ը: Ստացվում է, որ մանկավարժական մասնագիտությունների հիմնական մասը համալրված չէ:

Ոչ մի դիմորդ առաջին հայտով չի ընդունվել հետեւյալ մասնագիտություններով՝ «Ֆիզիկա», «Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն», «Քիմիա», «Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ», Շրջակա միջավայրի գիտություններ»:  

Ճարտարապետության եւ շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանին տրված 1435 վճարովի տեղից դեռ թափուր են 819-ը: Որպես օրինակ նշենք, որ «Շինարարություն (շինարարական ճարտարագիտություն)» մասնագիտության համար կա 414 թափուր տեղ:

Իսկ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան հիմնական փուլով ընդունվել են ընդամենը 18 դիմորդ. 899 վճարովի տեղերից դեռ թափուր են 881-ը:

Հիշեցնենք, որ մինչև հուլիսի 26-ը՝ ժամը 18:00-ն դրական միավոր ստացած, սակայն մրցույթից դուրս մնացած դիմորդները կարող են մասնակցել թափուր տեղերի մրցույթին, եթե տվյալ մասնագիտությունների առարկայից (առարկաներից) ունեն դրական գնահատական (գնահատականներ), և այդ մասնագիտություններում (անվճար և վճարովի) առկա են թափուր տեղեր: Լրացուցիչ փուլի մրցույթն անցկացվում է մեկ կամ մեկից ավելի բուհի մինչև 6 մասնագիտության հայտագրմամբ: Դիմորդները մասնագիտությունների նշումով նոր դիմում-հայտը պետք է լրացնեն dimord.am կայքի համապատասխան բաժնում:

Հ.Գ.  Դրական ստացած, սակայն մրցույթը չհաղթահարած դիմորդների համար հուլիսի 19-26-ը կազմակերպվելու է մրցույթի լրացուցիչ փուլ՝ 6 մասնագիտությամբ: Մրցույթը լինելու է ըստ հայտերի հերթականության՝ սկզբում անվճար տեղերի համար, եթե կան այդպիսիք, հետո՝ նույն մասնագիտության վճարովի տեղերի:

Առավել բարձր միավորներ ունեցողնեը կընդունվեն, իսկ մնացածները կմասնակցեն երկրորդ հայտով նշված մասնագիտության մրցույթին, հետո՝ երրորդ, չորրորդ, և այդպես շարունակ: Ինչպես հայտնի է, այս տարվա ընդունելության նորույթը՝ մեկ բուհ, մեկ մասնագիտություն: Մրցույթի հիմնական փուլում շեշտը դրվում է մասնագիտական կողմնորոշման վրա, իսկ լրացուցիչ փուլում կարևորվում են բարձր գնահատականները:

Մարիամ Գեւորգյան

Տպել
7294 դիտում

Չգործող պղնձաձուլարանի 183 աշխատակից ևս 2 ամիս աշխատավարձ կստանա

Կրալուպի Նադ Վլտավոու քաղաքի պուրակում Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված խաչքար է կանգնեցվել

Ստացվել է 24 ահազանգ՝ հանրապետության տարբեր տարածքներում բռնկված հրդեհների վերաբերյալ

Երասխում կտեղադրվի ՀՀ-ում ամենամեծ դրոշը

Ադրբեջանական կողմը վերադարձրել է Քասախ համայնքի երկու բնակիչներին. ԱԱԾ

Պարզվել է՝ որպես ադրբեջանցի լրտեսներ բերման ենթարկված 3 անձինք Իրանից ժամանած զբոսաշրջիկներ են. ոստիկանություն

Աշխարհի 25 ամենահարուստ ընտանիքների ընդհանուր կարողությունը կազմում է 1.7 տրիլիոն դոլար․ ովքեր են նրանք

Ալավերդու չգործող պղնձաձուլարանում 183 աշխատակից ևս 2 ամիս աշխատավարձ կստանա. պատգամավոր

Անթիլիասի Մայրավանքում կատարվել է ՀՀ վերանկախացման 30-ամյակի Գոհաբանական մաղթանք

Արման Ծառուկյանը նոկաուտի է ենթարկել ամերիկացի մրցակցին (տեսանյութ)

Մակրոնը չեղարկել է Շվեյցարիա կատարելիք այցը. արգելվել են նաև բոլոր բարձր մակարդակի շփումները

«Հայրենիքիս հետ». երգ՝ նվիրված ՀՀ անկախության 30-ամյակին (տեսանյութ)

Պետական եկամուտների կոմիտեի բոուլինգի թիմը հաղթող է ճանաչվել պետական հիմնարկների բոուլինգի մրցաշարում

Դադարեցվել է Երևանի մի շարք հասցեների գազամատակարարումը

Առաջիկա օրերին ՀՀ որոշ շրջաններում սպասվում են ամպրոպ և անձրև. ջերմաստիճանը կբարձրանա

Թբիլիսիի հայկական թատրոնը Բաթումիում 2 ներկայացում կխաղա

Այսօր պատվաստված քաղաքացիները ստացել են Երևանի Դրամատիկական թատրոնի ներկայացման տոմսեր

Վրաստանում կորոնավիրուսից վերջին 24 ժամվա ընթացքում մահացել է 43 հիվանդ

Վախճանվել է անվանի գիտնական Էդվարդ Չուբարյանը

Չարենցի Կամար հուշարձանի վրա անհայտ անձանց կողմից արվել են գրություններ (լուսանկարներ)

Երևան-Սևան ավտոճանապարհին մեքենա է հրդեհվել

«Անկախ հայրենիքիս հետ»․ Անկախության 30-ամյակի առթիվ Կառավարությունը հոլովակներ է հրապարակել

Հույս ունենք՝ ձերբակալված վարորդներն անհապաղ ազատ կարձակվեն. Իրանի ԱԳՆ ներկայացուցիչ

Խոսել եմ անհետացածների ընտանիքների անդամների հետ. ՄԻՊ-ը՝ Քասախի 2 բնակիչների անհետացման մասին

Գավառ քաղաքում այրվել է մոտ 1500 հակ կուտակած անասնակեր

Մեկնարկել է «ՀՀ Վարչապետի գավաթ» սիրողական խճուղային հեծանվավազքի մրցաշարը. կլինեն 80 մրցանակակիրներ

Դեսպան Կոպիրկինը գոհ է ՌԴ Պետդումայի՝ Հայաստանում անցկացվող ընտրությունների ընթացքից

Խաչիկ համայնքում աշխարհի ամենամեծ և ռեկորդային չափսեր ունեցող գաթան են թխել (լուսանկարներ)

Ինչ դեր են ունեցել «Բայրաքթար»-ները. ԱՄՆ կոնգրեսում Թուրքիային և Ադրբեջանին պատժելու առաջարկներ են ներկայացվել

Հրդեհ Կարենիս գյուղում. այրվել է անասնագոմն ու պահեստավորված մեծաքանակ անասնակերը

Արցախում ցեմենտի ժամանակակից գործարանը կարտադրի նաև այլ շինանյութ. ԱՀ նախագահն այցելել է գործարան (տեսանյութ)

«Ավան» հոգեկան առողջության կենտրոնում բացվել է ստացիոնար բաժանմունք երեխաների համար (տեսանյութ)

Մասնակցել եմ Արցախի հերոս զավակ Բենիամին Պետրոսյանի հիշատակը հավերժացնող կոթողի բացման արարողությանը. ԱՀ նախագահ

«Արևիկ» ազգային պարկի տարածքում հրդեհաշիջման աշխատանքները շարունակվում են (տեսանյութ)

Տեղեկություններ կան Քասախի 2 բնակչի՝ Ադրբեջանի վերահսկողության տարածքում հայտնվելու մասին. ԱԱԾ

Արմեն Սարգսյանը «Մտքերի գագաթնաժողովի» շրջանակում ներկա է գտնվել պանելային քննարկումների (տեսանյութ)

Արամ Ա հայրապետն ընդունել է Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նախագահին

Էրեբունի վարչական շրջանի սուպերմարկետներում խախտումներ չեն արձանագրվել. ՍԱՏՄ

Հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 507 նոր դեպք. գրանցվել է 18 մահ 1 օրում

Մի քանի ժամ լույս չի լինելու Երևանի ու 7 մարզերի մի շարք հասցեներում