Հայաստանում քանի անձ է անազատության մեջ գտնվում, քանիսն են կանայք եւ անչափահասներ, քանիսը՝ օտարեկրացիներ

2021 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ Հայաստանի բանտերում անազատության մեջ գտվող անձանց թիվը հասնում է 2026-ի, որից 1053-ը կալանավորվածներն են, իսկ 973-ը դատապարտվածները: 2026-ից 1969-ը արական սեռի ներկայացուցիչներ են, որից 6-ը՝ անչափահասներ, իսկ 57-ը՝ իգական սեռի ներկայացուցիչներ: Տեղեկությունը, ի պատասխան «Հայկական ժամանակի» գրավոր հարցման, տրամադրել է ՀՀ արդարադատության նախարարությունը:

Ըստ տրամադրված տեղեկատվության՝ պարզ է դառնում, որ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող անձանց թիվը տարեցտարի որոշակիորեն նվազել է:

Ստորեւ ներկայացնում ենք վերջին 5 տարիների տվյալները՝ առանձին տարեթվերի համար.

01.01.2017 դրությամբ - 3833 անձ, որից 1200 կալանավորված, 2633 դատապարտված

01.01.2018 դրությամբ - 3536 անձ, որից 1297 կալանավորված, 2239 դատապարտված

01.01.2019 դրությամբ - 2266 անձ, որից 929 կալանավորված, 1337 դատապարտված

01.01.2020 դրությամբ - 2221 անձ, որից 1017 կալանավորված, 1204 դատապարտված

01.01.2021 դրությամբ - 1967 անձ, որից 914 կալանավորված, 1053 դատապարտված

01.07.2021 դրությամբ - 2026 անձ, որից 1053 կալանավորված, 973 դատապարտված

ՀՀ արդարադատության նախարարությունից խնդրել էինք նաեւ առանձին տարեթվերի համար տրամադրել քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող անձանց թվաքանակը՝ ըստ սեռի եւ տարիքի:

Այսպես՝ 2017 թվականի հունվարի 1-ի տվյալների համաձայն՝ անազատության մեջ գտնվող 3833 անձանցից 3681-ը արական սեռի ներկայացուցիչներ են, որից 12-ը՝ անչափահասներ (9 կալանավորված անձինք, 2 դատապարտյալ): Ըստ նույն տվյալների՝ 2017 թվականին ունեցել ենք անազատության մեջ գտնող 152 իգական սեռի ներկայացուցիչ, որից 1-ը՝ անչափահաս կալանավորված անձ:

2018 թվականի հունվարի 1-ի տվյալների համաձայն՝ անազատության մեջ գտնվող 3536 անձանցից 3411-ը արական սեռի ներկայացուցիչներ են, որից 4-ը՝ անչափահասներ (2 կալանավորված անձ, 2 դատապարտյալ), անազատության մեջ գտնող իգական սեռի ներկայացուցիչների թիվը 2018-ին 2017-ի համեմատ մի փոքր նվազել է՝ 125:

2019 թվականի հունվարի 1-ի տվյալների համաձայն՝ անազատության մեջ գտնվող 2266 անձանցից 2194-ը արական սեռի ներկայացուցիչներ են, որից 2-ը՝ անչափահաս, իսկ 72-ը՝ իգական սեռի ներկայացուցիչ:

2020 թվականի հունվարի 1-ի տվյալների համաձայն՝ 2221 անազատության մեջ գտնվող անձանցից 2152-ն արական սեռի ներկայացուցիչներ են, որից 8-ը՝ անչափահաս եւ 69-ը՝ իգական սեռի:

2021 թվականի հունվարի 1-ի տվյալների համաձայն՝ անազատության մեջ գտնվող 1967 անձանցից 1921-ն արական սեռի ներկայացուցիչներ են, որից 5-ը՝ անչափահասներ եւ 46-ը՝ իգական սեռի:

Հատկանշական է, որ քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող անձանց թվի՝ տարեցտարի նվազման հետ մեկտեղ ակնհայտորեն փոքրացել է նաեւ անազատության մեջ գտվող իգական սեռի ներկայացուցիչների թիվը: Օրինակ, եթե 2017 թվականի հունվարի 1-ի տվյալներով ունեցել ենք անազատության մեջ պահվող 152 իգական սեռի ներկայացուցիչ, ապա 2021 թվականի հունվարի 1-ի տվյալներով՝ այդ թիվն ավելի քան երկու անգամ նվազել է՝ հասնելով 46-ի: 2021 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ ունենք անազատության մեջ գտնող 2021 անձ, նրանցից 1969 արական սեռի ներկայացուցիչներ են, որից 6-ը՝ անչափահասներ, ունենք 57 իգական սեռի ներկայացուցիչ: Այսինքն՝ կես տարում (2021 թվականին) անազատության մեջ գտնվող մեր քաղաքացիների թիվն ավելացել է՝ 57-ով 48-ն արական սեռի ներկայացուցիչներ են, որից 1-ն անչափահաս եւ 11 իգական սեռի ներկայացուցիչ:

2021 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող դատապարտյալներից 380 պատիժը կրում է ծանր, իսկ 443-ն առանձնապես ծանր հանցագործությունների համար: 

Ստորեւ ներկայացում ենք նաեւ, թե ըստ առանձին տարեթվերի քանի դատապարտյալ է պատիժը կրում ծանր եւ քանիսը առանձնապես ծանր հանցագործությունների համար: Այդ թվերը եւս տարեցտարի զգալի նվազել են: 

01.01.2017 ծանր՝ 1274, առանձնապես ծանր՝ 775

01.01.2018 ծանր՝ 1137, առանձնապես ծանր՝ 685

01.01.2019 ծանր՝ 622,  առանձնապես ծանր՝  566

01.01.2020 ծանր՝ 532, առանձնապես ծանր՝ 531

01.01.2021 ծանր՝ 431, առանձնապես ծանր՝  460

ՀՀ արդարադատության նախարարությունից խնդրել էինք նաեւ տրամադրել ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող օտարերկրյա քաղաքացի հանդիսացող անձանց թիվը:

2021 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ մեր երկրում անազատության մեջ է պահվում օտարերկրյա քաղաքացի հանդիսացող 105 անձ: Նրանց մեջ գերակշռում են Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից քաղաքացիները՝ 37, երկրորդը հարեւան Վրաստանն է՝ 20 անձ, Ռուսաստանի Դաշնությունից՝ 11, Թուրքիայից՝ 5: ՀՀ-ում անազատության մեջ են գտնվում նաեւ հետեւյալ երկրների քաղաքացիները՝ Պերու՝ 2, Գվատեմալլա՝ 1, Կուբա՝ 1, ԱՄՆ՝ 1, Դոմինիկա՝ 1, Դանիա՝ 1, Մոլդովա՝ 3, Հունաստան՝ 1, Հյուսիսային Մակեդոնիա՝ 1, Լիբերիա եւ Շվեդիա՝ 1, Վենեսուելա եւ Լիբանան՝ 1, Լիբանան՝ 2, Իրաք՝ 1, Հնդկաստան՝ 1, Սիրիա՝ 4, ՌԴ եւ Վրաստան՝ 2, Ուկրաինա՝ 2, Տաջիկստան՝ 2, Ուզբեկստան՝ 1, Ղազախստան՝ 2, Ղրղզստան՝ 1:

Ստորեւ ներկայացնում ենք անազատության մեջ պահվող օտարերկրյա քաղաքացիների թվի փոփոխությունն ըստ առանձին տարեթվերի եւ երկրների.

2021 թվականի հունվարի 1-ի տվյալներով՝ 107 անձ, որից՝ Պերու՝ 2, Գվատեմալլա՝ 1, Կուբա՝ 1, ԱՄՆ՝ 1, Մոլդովա՝ 4, Հունաստան՝ 1, Հյուսիսային Մակեդոնիա՝ 1, Լիբերիա եւ Շվեդիա՝ 1, Վենեսուելա եւ Լիբանան՝ 1, Լիբանան՝ 2, Իրաք՝ 1, Հնդկաստան՝ 1, Սիրիա՝ 4, Պակիստան՝ 1, Թուրքիա՝ 3, ԻԻՀ՝ 43, ՌԴ՝ 9, Վրաստան՝ 16, Վրաստան եւ Հունաստան՝ 1, Ուկրաինա՝ 2, Տաջիկստան՝ 2, Ուզբեկստան՝ 1, Ղազախստան՝ 2, Ղրղզստան՝ 1:

2020 թվականին ընդհանուր 155 անձ, որից՝ Պերու՝ 2, Կուբա՝ 1, Գվատեմալլա՝ 1, Մարոկկո՝ 1, Դոմինիկա՝ 1, Չինաստան՝ 2,  Նիդերլանդներ՝ 1, Նորվեգիա՝ 1, Մոլդովա՝ 4, Ռումինիա՝ 1, Հունաստան-1, Բուլղարիա-1, Հյուսիսային Մակեդոնիա-1, Լիբերիա եւ Շվեդիա-1,Վենեսուելա եւ Լիբանան՝ 1, Լիբանան՝ 1, Իրաք՝ 1, Հնդկաստան՝ 5, Սիրիա՝ 5, Պակիստան՝ 1, Թուրքիա՝ 4, ԻԻՀ՝ 71, ՌԴ՝ 14, Վրաստան՝ 23, Վրաստան եւ Հունաստան՝ 1, Ուկրաինա՝ 4, Տաջիկստան՝ 1, Ուզբեկստան՝ 1, Ղազախստան՝ 2, Ղրղզստան՝ 1:

2019 թվականին ընդհանուր 118 անձ, որից՝ Արգենտինա՝ 1, Պերու՝ 2, Կուբա՝ 1, Դոմինիկա՝ 1, Կոնգո՝ 1, Չինաստան՝ 2, Նիդերլանդներ՝ 1, Մոլդովա՝ 3, Ռումինիա՝ 2, Վենեսուելա եւ Լիբանան՝ 1, Լիբանան՝ 1, Բանգլադեշ՝ 2, Հնդկաստան՝ 4, Սիրիա՝ 2, Պակիստան՝ 3, Աֆղանստան՝ 2, Թուրքիա՝ 3, ԻԻՀ՝ 46, ՌԴ՝ 11, Վրաստան՝ 21, Ուկրաինա՝ 5, Տաջիկստան՝ 1, Թուրքմենստան՝ 1, Ղազախստան՝ 1:

2018 թվականին 145 անձ, որից՝ ԱՄՆ՝ 4, Արգենտինա՝ 1, Պերու՝ 2, Կուբա՝ 1, Դոմինիկա՝ 1, Կոնգո՝ 1, Նիդերլանդներ՝ 2, Ֆրանսիա՝ 1, Իտալիա՝ 1, Մոլդովա՝ 2, Սերբիա՝ 1, Լեհաստան՝ 1, Ռումինիա՝ 4, Լիբանան՝ 2 Սիրիա՝ 2, Պակիստան՝ 3, Աֆղանստան՝ 7, Թուրքիա՝ 3, ԻԻՀ՝ 27, Իրաք՝ 1, ՌԴ՝ 30, ՌԴ եւ Հունաստան՝ 4, Վրաստան՝ 31, Ուկրաինա՝ 6, Տաջիկստան՝ 1, Ուզբեկստան՝ 3, Թուրքմենստան՝ 4:

2017 թվականին ընդհանուր 146 անձ, որից՝ ԱՄՆ՝ 4, Արգենտինա՝ 1, Պերու՝ 2, Դոմինիկա՝ 1, Նիգերիա՝ 1, Չինաստան՝ 2, Նիդերլանդներ՝ 2, Ֆրանսիա՝ 4, Իտալիա՝ 1, Մոլդովա՝ 1, Սերբիա՝ 1, Լեհաստան՝ 1, Ռումինիա՝ 4,  Բուլղարիա՝ 1 Բուլղարիա եւ Լիբանան՝ 1, Վենեսուելա եւ լիբանան՝ 1,  Լիբանան՝ 2, Սիրիա՝ 2, Հնդկաստան՝ 1, Բանգլադեշ՝ 1, Պակիստան՝ 4, Աֆղանստան՝ 4, Թուրքիա՝ 1, ԻԻՀ՝ 33, ՌԴ՝ 31, Վրաստան՝ 31, Ուկրաինա՝ 4, Բելառուս՝ 1, Տաջիկստան՝ 1, Ուզբեկստան՝ 2:

Տպել
3410 դիտում

Ծիծեռնակաբերդի խճուղին դեռ երկկողմանի փակ է, Լուսագյուղ-Երասխահուն ճանապարհը՝ միակողմանի անցանելի

Հոսանքի՝ մինչև 6-ժամյա անջատումներ են սպասվում 8 մարզերի և Երևանի մի շարք հասցեներում

5 օրում ՀՀ տարբեր հատվածներում արգելափակված 10 ավտոմեքենա է դուրս բերել

Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին տոնախմբել է Համբարձման տոնը

Մեզ հետաքրքրող ցանկացած տարածք կարող ենք նկարել. Արծրուն Հովհաննիսյանը՝ ՀՀ առաջին տիեզերական արբանյակի մասին

Քրեական ոստիկանության և ՊԵԿ ծառայողները թմրամիջոցներ են հայտնաբերել. բերման է ենթարկվել 27-ամյա մի երիտասարդ

Գնել Սանոսյանն ընդունել է Եվրոպայի խորհրդի Կոնգրեսի տնօրեն Ռաֆայել Բենեդիկտին

Երբ նոր էի սկսել նվագել, պապիկս ասաց՝ դա պաշտոն չէ, որ ես քեզ տամ, ինքդ պիտի հասկանաս՝ քոնն է, թե չէ. Ջիվան Գասպարյան

Ծիծեռնակաբերդի խճուղին շարունակում է մնալ երկկողմանի փակ

Հայտնի է «Դիմադրություն» շարժման այսօրվա հանրահավաքի մասնակիցների թիվը

Բուլղարիայի ԱԳՆ-ն ողջունել է Հայաստանի ջանքերն ու տարածաշրջանային անվտանգային միջավայրի ձևավորմանն ուղղված քայլերը

Բյուրականի անտառպետությունում հրդեհաշիջման աշխատանքներին մասնակցել է նաև ՊՆ ուղղաթիռ. ուսումնավարժանք է անցկացվել

ՀՀ վարչապետը Չեռնոգորիայի նախագահին է ներկայացրել ԼՂ հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման հայկական կողմի դիրքորոշումը

Ինչ ունեցվածք են հայտարարագրել ընդդիմադիր պատգամավոր Հռիփսիմե Ստամբուլյանը և նրա ամուսինը՝ Վահե Անդրիասյանը

Ընթանում է «Դիմադրություն» շարժման հերթական հանրահավաքը

Նա ծաղրի է ենթարկվում և չի արժանանում հարգանքի. ուսուցիչների՝ աշխատանքը թողնելու խնդիրը վերջին շրջանում մտահոգիչ է

Զորամասերից մեկում հավաք-խորհրդակցություն է կայացել

ՀՀ առաջին տիեզերական արբանյակի կողմից արված լուսանկարները կօգտագործվեն արտակարգ իրավիճակների կանխարգելմանը և կառավարմանը

Կառավարությունը գումար կհատկացնի Լոռի Բերդ ամրոցի պարսպի հյուսիսարևելյան հատվածի ամրակայման և մասնակի վերականգնման համար

Աննա Հակոբյանը Դավոսում մասնակցել է «Կին քաղաքական առաջնորդներ» ամենամյա միջոցառմանը

ՀՀ բռնցքամարտի ֆեդերացիան ամփոփել է 1-ին մրցահերթը. այսօր հաղթանակ է տոնել հայաստանյան 3 պատվիրակ

Դոլարի փոխարժեքը նվազել է եւս 3,5 դրամով. ՀՀ կենտրոնական բանկը հրապարակել է նոր փոխարժեքներ

Աբովյանում վեց ժամ ջուր չի լինի

Ընդդիմադիրները բողոքի ակցիա են իրականացնում Կառավարության դիմաց

ՊԵԿ-ը հրապարակել է համալիր հարկային ստուգումների տարեկան ծրագիրը

ՀՀ Ազգային ժողովն արտահերթ նիստ կգումարի հունիսի 3-ին

Չեռնոգորիայի նախագահը հարգանքի տուրք է մատուցել Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին (տեսանյութ)

Նիկոլ Փաշինյանը տեսակապի միջոցով մասնակցել է Բիշքեկում անցկացվող Եվրասիական տնտեսական ֆորումի աշխատանքներին (տեսանյութ)

Կարեն Անդրեասյանը հանդիպել է Ագնե Բիլոտաիտեին. հանդիպմանը անդրադարձել են երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի

Ինեկոբանկն Android օգտատերերի համար գործարկում է Mastercard քարտերով NFC վճարումները

ՀՀ վարչապետն ընդունել է Հակամարտությունների գոտիներում ժառանգության պաշտպանության միջազգային դաշինքի գործադիր տնօրենին

Ծաղկաձորում տաքսու վարորդը գողացել է զբոսաշրջիկի դրամապանակը (տեսանյութ)

Պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանել Չեռնոգորիայի նախագահ Միլո Ջուկանովիչը (լուսանկարներ)

Դաշնակցությունը որևէ գործարան, օբյեկտ չունի, դաշնակցականի ունեցվածքը տարբեր է, քաղաքական ուժինը՝ տարբեր. Սաղաթելյան

Միրզոյանը ընդունել է Հակամարտությունների գոտիներում ժառանգության պաշտպանության միջազգային դաշինքի տնօրենին (տեսանյութ)

Ելնելով Հայաստանում տիրող իրավիճակից՝ ցանկացա բեմադրել այս ներկայացումը. պրեմիերա Ազնավուր քոլեջի ուսանողական թատրոնում

Կալանքի երկարաձգման միջնորդությունը չբավարարվելու հետևանքով մեղադրյալը նոր հանցագործություններ է կատարել և թաքնվել

Առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև. առաջիկա օրերի եղանակային կանխատեսումը

Կառավարությունը 200 մլն դրամով ավելացրել է 2022 թ. մարզական ֆեդերացիաներին հատկացվող ֆինանսական միջոցները

ՀՀ նախագահը շնորհավորական ուղերձ է հղել իր վրաց գործընկերոջը ազգային տոնի առթիվ