Որ տնտեսական գործունեության տեսակները կշարունակեն գործունեություն ծավալել առաջիկա 7 օրերին․ ցանկ

Այսօր ՀՀ պարետ Տիգրան Ավինյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել պարետատան հերթական նիստը, որի ժամանակ քննարկվել է որոշ տնտեսական գործունեության տեսակները սահմանափակելու հարցը։ Որոշվել է, որ 7 օրվա ընթացքում միայն առաջնային անհրաժեշտության տեսակի ծառայությունները, խանութները ու դեղատները պետք է աշխատեն: Առանձնացվել են այն բացառությունները, որոնց գործունեությունը թույլ է տրվելու առաջիկա 7 օրվա ընթացքում։

Այսպիսով այսօրվանից մինչեւ մարտի 31-ը՝ ժամը 23։59-ը ներառյալ, ՀՀ ողջ տարածքում թույլ է տրվելու հետեւյալ տնտեսական գործունեության տեսակները.

 • առեւտրի իրականացման վայրերում գործող պարենային ապրանքների վաճառքի իրականացման առեւտրի օբյեկտները, դեղատները, գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաները
 • գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եւ ձկնորսություն
 • հանքագործական արդյունաբերություն եւ բացահանքերի շահագործում
 • Սննդամթերքի արտադրություն
 • Խմիչքների արտադրություն
 • Սանիտարահիգիենիկ եւ կենցաղային նշանակության թղթե արտադրատեսակների
 • Հարստացած ուրանի արտադրություն
 • Օճառի եւ մաքրող, լվացող ու փայլեցնող միջոցների, օծանելիքի եւ կոսմետիկական միջոցների արտադրություն
 • Հիմնական դեղագործական արտադրանքի եւ պատրաստուկների արտադրություն
 • Հիմնական մետաղների արտադրություն
 • Զենքի եւ զինամթերքի արտադրություն
 • Ճառագայթահարող, էլեկտրաբժշկական եւ էլեկտրաբուժական սարքավորանքի արտադրություն
 • Հատուկ նշանակության այլ մեքենաների արտադրություն
 • Մարտական մեքենաների արտադրություն
 • Բժշկական եւ ատամնաբուժական գործիքների ու սարքերի արտադրություն
 • Ռենտգենյան, էլեկտրաբժշկական եւ էլեկտրաբուժական սարքավորանքի նորոգում եւ տեխնիկական սպասարկում
 • Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու եւ լավորակ օդի մատակարարում
 • Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում եւ վերամշակում
 • Պայթեցման աշխատանքներ
 • Տարածքի նախապատրաստում հանքարդյունահանման աշխատանքների համար
 • Հետախուզական հորատում եւ գայլիկոնում
 • Էլեկտրական, ջրամատակարարման եւ այլ ճարտարագիտական համակարգերի հավաքակցման աշխատանքներ
 • Գյուղատնտեսական հումքի, կենդանի կենդանիների, մանածագործական հումքի եւ կիսապատրաստվածքների առեւտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն
 • Վառելիքի, հանքաքարերի, մետաղների եւ արտադրական նշանակության քիմիական նյութերի առեւտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն
 • Սննդամթերքի, խմիչքների եւ ծխախոտի առեւտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն
 • Գյուղատնտեսական հումքի եւ կենդանի կենդանիների մեծածախ առեւտուր
 • Սննդամթերքի, խմիչքների եւ ծխախոտի մեծածախ առեւտուր
 • Օծանելիքի եւ կոսմետիկական միջոցների մեծածախ առեւտուր
 • Դեղագործական ապրանքների մեծածախ առեւտուր
 • Այլ մասնագիտացված մեծածախ առեւտուր
 • Մանրածախ առեւտուր ոչ մասնագիտացված խանութներում
 • Սննդամթերքի, խմիչքների եւ ծխախոտային արտադրատեսակների մանրածախ առեւտուր մասնագիտացված խանութներում
 • Շարժիչային վառելիքի մանրածախ առեւտուր մասնագիտացված խանութներում
 • Դեղերի մանրածախ առեւտուր դեղատներում
 • Բժշկական եւ օրթոպեդիկ արտադրատեսակների մանրածախ առեւտուր մասնագիտացված խանութներում
 • Կենցաղային հեղուկ վառելիքի, բալոններով գազի, ածխի եւ վառելափայտի մանրածախ առեւտուր մասնագիտացված խանութներում
 • Թաղման պարագաների մանրածախ առեւտուր մասնագիտացված խանութներում
 • Սննդամթերքի, խմիչքների եւ ծխախոտային արտադրատեսակների մանրածախ առեւտուր կրպակներում եւ շուկաներում
 • Ցամաքային տրանսպորտի գործունեություն եւ փոխադրում խողովակաշարերով
 • Օդային տրանսպորտի գործունեություն
 • Պահեստավորում եւ տրանսպորտային օժանդակ գործունեություն
 • Փոստային եւ սուրհանդակային գործունեություն
 • Հյուրանոցների եւ համանման բնակատեղերի տրամադրման ծառայություններ
 • Հեռուստառադիոծրագրերի կազմում եւ հեռարձակում
 • Հեռահաղորդակցություն
 • Տեղեկատվական ծառայությունների մատուցում
 • ֆինանսական եւ ապահովագրական գործունեություն
 • Անասնաբուժական գործունեություն
 • Ավտոմեքենաների վարձույթ եւ լիզինգ
 • Անվտանգության ապահովում եւ հետաքննությունների կատարում
 • Սպասարկող օժանդակ ծառայությունների համալիր գործունեություն
 • Մաքրման աշխատանքներ
 • Պետական կառավարում եւ պաշտպանություն. պարտադիր սոցիալական ապահովություն
 • Առողջապահություն եւ բնակչության սոցիալական սպասարկում
 • Մանածագործական եւ մորթե արտադրատեսակների լվացում, մաքրում եւ չոր մաքրում
 • Թաղումների կազմակերպում եւ դրա հետ կապված ծառայություններ
 • օտարերկրյա կազմակերպությունների գործունեություն։

Արգելվում է սույն որոշմամբ չնախատեսված տնտեսական գործունեության առանձին տեսակներով զբաղվելը, բացառությամբ՝

Եթե դրանք իրականացվում են բացառապես հեռավար/առցանց եղանակով։

Եթե հանրային սննդի գործունեությունն իրականացվում է առաքման եղանակով։

Եթե պատրաստի սնունդ մատակարարող կազմակերպություն է

Եթե սույն որոշմամբ տնտեսական գործունեության տեսակներ իրականացնող սուբյեկտների տարածքներում գործող ճաշարան է (պահպանելով սանիտարական նորմերի պահպանման պարտադիր պահանջը)

Նշենք, որ, ըստ որոշման, պարետի պահանջով եւ ՀՀ առողջապահության նախարարության պատվերով կամ պահանջով ՀՀ-ում նոր կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման կանխարգելման, դրա հետեւանքների վերացման կարիքներից ելնելով կամ այլ առանձնահատուկ նպատակներով՝ բացառություն կարող է լինել նաեւ սույն որոշմամբ արգելված տնտեսական գործունեության տեսակներով զբաղվող առանձին սուբյեկտների կողմից համապատասխան աշխատանքների կատարումը կամ ծառայությունների մատուցումը։

Ինչպես նաեւ մետաղադրամի միջոցով գործարկվող լուսանկարչական ավտոմատների, կշեռքների, ճնշման չափման սարքվածքների, պահախցերի եւ այլ ինքնասպասարկման ավտոմատների ծառայությունների.

Այս որոշմամբ չարգելված որոշ տնտեսական գործունեությունների համար կգործեն հետեւյալ սահմանափակումները՝

Հեռահաղորդակցության խմբին դասվող տնտեսվարող սուբյեկտները քաղաքացիների սպասարկումն իրականացնում են առցանց կամ հեռավար եղանակով եւ միայն անհետաձգելի անհրաժեշտությունից ելնելով՝ սպասարկումը կարող է իրականացվել առաքման միջոցով

Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու եւ լավորակ օդի մատակարարում, ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում եւ վերամշակում հատվածներին դասվող տնտեսվարող սուբյեկտները գործունեությունն իրականացնում են անհրաժեշտ նվազագույն անձնակազմով՝ անհետաձգելի եւ վթարային աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով։ Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից հայտերն ընդունվում են բացառապես հեռախոսակապի միջոցով կամ առցանց:

Ֆինանսական եւ ապահովագրական գործունեության խմբին դասվող տնտեսվարող սուբյեկտների գործունեությունն իրականացվում է անհրաժեշտ նվազագույն ծավալով՝ կանխիկ դրամաշրջանառությունը ապահովելու եւ քաղաքացիների ու իրավաբանական անձանց անհետաձգելի կարիքները բավարարելու նպատակով։

Տպել
3481 դիտում

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում կատարվել է Հանրապետական մաղթանք

Երեւանում հրդեհվել է չշահագործվող վագոն-տնակ

Հայ-Ռուսական համալսարանը հաղթել է «Մանուկյան Սիմոն» հիմնադրամի մրցույթում

Հայաստանում կորոնավիրուսով հիվանդների թիվը հասել է 424-ի. 52 նոր դեպք՝ 24 ժամում

ԱՄՆ-ում ՀՀ դեսպանության հայտարարությունը՝ ԱՄՆ-ում գտնվող ՀՀ ուսանողների կեցության եւ խնդիրների վերաբերյալ

Մեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից և գլխիվայր շրջվել. վարորդը հիվանդանոցում է

Վերջին 1 ժամում Նորքի հիվանդանոցում կորոնավիրուսից 2 մահվան դեպք է արձանագրվել. նախարար

Ժամը 21:00-ի դրությամբ Հայաստանում հաստատված է կորոնավիրուսի 407 դեպք

Երևանում հարբած վարորդը մարմնական վնասվածք է պատճառել ոստիկանին. տղամարդը ձերբակալվել է

ՌԴ նոր սահմանափակումների որոշումը Հայաստանի վրա չի ազդի. Նիկոլ Փաշինյան

Ժամը 19:30-ի դրությամբ թոքաբորբով 13 պացիենտ է գտնվում ինֆեկցիոն հիվանդանոցի ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում

Գյուրջյան փողոցում ծառը վնասվել է. առկա է եղել ընկնելու վտանգ

«Սոցիալական շտապօգնություն». Գյումրիում պարենի ծանրոցներ կստանան ստեղծված իրավիճակում օրվա հացից զրկված ընտանիքները

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում Հանրապետական մաղթանք է կատարվում. դուրս է բերվել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի Աջը (ուղիղ)

Պարետի որոշմամբ՝ վեց ժամով արգելվել է սուպերմարկետների մի շարք խոշոր ցանցերի որոշ մասնաճյուղերի գործունեությունը

Մոտ կես միլիոն դրամի հագուստի գողության դեպքը բացահայտվել է. (տեսանյութ)

Նուբար Աֆեյանը գարնանը կորոնավիրուսի պատվաստանյութի փորձարկումից արդյունք ստանալու հույս հայտնեց

Ոստիկանները վարդերի փնջերը ձեռքերին գողերի են բռնել

Մարտի 28-ի ժամը 15-ի դրությամբ ոստիկանությունը 361 արձանագրություն է կազմել

Ալաշկերտում «ԳԱԶ-3110» մակնիշի ավտոմեքենա է այրվել