«Իմ քայլը» հիմնադրամը մեկնարկում է մարզային մշակութային տների հզորացման ծրագիրը

12/12/2019 schedule13:59

«Իմ քայլը» հիմնադրամը հայտարարում է «Մարզային մշակութային հաստատությունների հզորացում և համայնքներում դրանց դերի վերաիմաստավորում» ծրագրի մեկնարկը։ Դիմելու վերջնաժամկետն է՝ 2020 թ.-ի հունվարի 31-ը։

Հիմնադրամը մշակել է մարզային մշակութային տների հզորացման ծրագիր` հիմնվելով 2019 թ.-ի օգոստոսին ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության հետ համատեղ ՀՀ մարզերում գործող մշակութային տների շրջանում անցկացված հարցման արդյունքների և միջազգային փորձի վրա։

Հիմնադրամի կայքում հայտնում են, որ ծրագրի գործընկերներն են ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, «Միջմշակութային ուսումնասիրությունների, ուսուցման և երկխոսության միջազգային կենտրոն» ՀԿ-ն և «ԿԱԶԱ» մարդասիրական հիմնադրամը։

Ծրագրի նպատակը

Ծրագիրն ուղղված է Հայաստանում արվեստի և մշակութային կյանքի համաչափ զարգացմանը, որն իրականացվելու է մարզային մշակութային կազմակերպությունների աշխատակազմերի կարողությունների զարգացման, ենթակառուցվածքային բարելավման և տեխնիկական վերազինման միջոցով։

Ծրագրի նկարագիրը

Ծրագրի տևողությունը՝ 2020 թ. հունվար-դեկտեմբեր։

Ծրագիրը կազմված է երկու բաղադրիչից՝ մարդկային կարողությունների զարգացում և վերանորոգում ու նյութատեխնիկական բազային համալրում։

Մարդկային կարողությունների զարգացումը ներառում է՝

 • դասընթացներ,
 • ուսուցողական այցեր,
 • շարունակական մենթորություն,
 • մասնագիտական ցանցի ստեղծում։

Դասընթացներ

2020թ. փետրվարից մինչև ապրիլ ընկած ժամանակահատվածում ընտրված հաստատությունների աշխատակիցները կմասնակցեն դասընթացների։ Յուրաքանչյուր հաստատությունից դասընթացներին կմասնակցի երկու ներկայացուցիչ․ նախընտրելի թեկնածուներն են տնօրենը/փոխտնօրենը, գեղարվեստական մասի ղեկավարը և/կամ ծրագրերի համակարգողը։

Ընդհանուր առմամբ՝ կկազմակերպվի 3-5 դասընթաց՝ յուրաքանչյուրը 2-4 օր տևողությամբ։ Դասընթացների թեմաներն են.

 • համայնքի և տեղական ու միջազգային կամավորների ներգրավում (այդ թվում՝ համայնքի կարիքների գնահատում),
 • հանրային միջոցառումների կազմակերպում (մշակութային միջոցառումներ, դասընթացներ) և խմբակների ստեղծում,
 • հանրային կապեր և հաղորդակցություն (սոցիալական մեդիա, մարքեթինգային գործիքներ և այլն),
 • տարածքի արդյունավետ կառավարում,
 • ֆինանսական միջոցների հայթայթում (պետական ֆինանսավորում, դրամաշնորհային ծրագրեր, սոցիալական ձեռնարկատիրություն և այլն)։

Ուսուցողական այցեր

Յուրաքանչյուր դասընթացի 3-րդ օրը կկազմակերպվի ուսուցողական այց մարզերում և Երևանում գտնվող մշակութային, երիտասարդական/կրթական հաստատություններ, որոնք աչքի են ընկնում բեղուն գործունեությամբ, ինտերակտիվ մշակութային միջոցառումներով, համայնքի ակտիվ ներգրավմամբ և/կամ հաջող սոցիալական ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։

Մենթորություն

Դասընթացի ավարտից հետո ծրագրի կողմից ընտրված մասնագետները 8 ամիս շարունակ կաշխատեն շահառու հաստատությունների հետ՝ օգնելով նրանց․

 • կազմել և իրականացնել մեկ տարվա միջոցառումների ծրագիր,
 • մշակել և իրականացնել հաղորդակցության ռազմավարություն,
 • մշակել հաստատության զարգացման ծրագիր՝ ներառյալ ֆինանսական միջոցների ավելացման գործողություններ։

Գործընկերային ցանցի ստեղծում

Ծրագրի մասնակից հաստատությունների և այլ մարզային, երևանյան ու սփյուռքի մշակութային հաստատությունների ներկայացուցիչների ներգրավմամբ կստեղծվի գործընկերային ցանց։ Կկազմակերպվեն շարունակական հանդիպումներ և տվյալների փոխանակում, ինչը մասնակիցներին համատեղ ծրագրերի իրականացման և փորձի փոխանակման հնարավորություն կտա։

Վերանորոգում ու նյութատեխնիկական բազայի համալրում

Ծրագրի երկրորդ բաղադրիչով ընտրված հաստատություններից մի մասում կիրականացվեն մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ՝ ըստ անհրաժեշտության և ելնելով առկա ֆինանսական միջոցներից։ Շահառու հաստատությունները նաև կհամալրվեն որոշակի քանակությամբ տեխնիկայով՝ մշակութային միջոցառումները (ֆիլմերի ցուցադրություններ, համերգներ, ցուցահանդեսներ և այլն) և դասընթացներն ավելի արդյունավետ կազմակերպելու համար։

Շահառու հաստատություններում կստեղծվեն երիտասարդների համար նախատեսված կահավորված սենյակներ՝ «երիտասարդական հանգույցներ», որոնք կհանդիսանան հավաքատեղի համայնքի երիտասարդների համար՝ մշակութային ժամանց, կրթական միջոցառումներ կազմակերպելու, համայնքային ծրագրեր մշակելու, քննարկելու և իրականացնելու համար։

Շահառու կազմակերպությունների պարտականությունները

Ընտրված հաստատությունները, մասնակցելով ծրագրին, համաձայնում և պարտավորվում են.

 • մասնակցել ծրագրի բոլոր բաղադրիչներին,
 • ապահովել իրենց հաստատության և համայնքի կողմից ծրագրին մասնակցություն/ներդրում՝ ֆինանսական և/կամ ոչ ֆինանսական,
 • իրենց հաստատության տարածքում տրամադրել տարածք/սենյակ՝ «երիտասարդական հանգույցներ» ստեղծելու համար,
 • հավաքագրել և ակտիվ աշխատել իրենց համայնքի կամավորների հետ,
 • 2020 և 2021թթ. ընթացքում յուրաքանչյուր ամիս կազմակերպել առնվազն մեկ հանրային մշակութային միջոցառում։

Ովքե՞ր կարող են դիմել

Ծրագրին կարող են դիմել ՀՀ մարզերում գործող մշակույթի տները/կենտրոնները, որոնք գտնվում են համայնքապետարանի, մարզպետարանի կամ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ենթակայության տակ։

Գործող են համարվում այն մշակույթի տները/կենտրոնները, որոնք ունեն որոշակի տարածք, գրանցված աշխատակիցներ, վերջին մեկ տարում կազմակերպել են հանրային մշակութային միջոցառումներ, դասընթացներ և/կամ ունեն գործող խմբակներ։

Այս ծրագրին որպես առանձին միավոր չեն կարող դիմել թանգարանները, գրադարանները, երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի, պարարվեստի դպրոցները։ Ծրագրին չեն կարող դիմել վթարային շենքերում գտնվող հաստատությունները։

Մասնակից հաստատությունների ընտրության կարգը

Ծրագրի մասնակից հաստատությունների ընտրությունը կիրականացվի երեք փուլով.

 1. Վերոնշյալ չափորոշիչներին համապատասխանության ստուգում,
 2. ընտրական հանձնաժողովի կողմից հայտերի ուսումնասիրություն և գնահատում,
 3. ընտրական հանձնաժողովի հետ հարցազրույց (1-ին և 2-րդ փուլերը հաղթահարած դիմորդներ)։

Ընտրության չափանիշները

Սահմանված չափորոշիչներին համապատասխանող դիմումները ընտրական հանձնաժողովը կգնահատի հետևյալ չափանիշներով․

 • կազմակերպության գործունեությունը՝ ներառյալ գործող խմբակները և հաճախող երեխաների քանակը, տարվա կտրվածքով հանրային միջոցառումների քանակը - 30 միավոր,
 • հաստատության ներդրումը ծրագրի իրականացմանը՝ նյութական և մարդկային - 30 միավոր,
 • համայնքի և/կամ գործընկերների ներդրումը՝ ֆինանսական, ոչ ֆինանսական - 20 միավոր,
 • զարգացման ծրագիրը և երիտասարդների ներգրավման պլանները (Ձևաչափ 4) - 20 միավոր։

Դիմելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը

Դիմելու համար անհրաժեշտ է էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • մշակույթի տան/կենտրոնի և վերջինիս գործունեության մասին տվյալներ՝ համաձայն կից ձևաչափի (Ձևաչափ 1),
 • մշակույթի տան/կենտրոնի աշխատակիցների մասին տվյալներ՝ համաձայն կից ձևաչափի (Ձևաչափ 2),
 • հաստատության շենքային պայմանների մասին տվյալներ՝ համաձայն կից ձևաչափի (Ձևաչափ 3) և շենքի լուսանկարներ (դրսի և ներսի),
 • առկայության դեպքում կարող եք կցել վերանորոգման նախահաշիվը (պարտադիր չէ),
 • մոտիվացիոն նամակ` համաձայն կից ձևաչափի (Ձևաչափ 4),
 • տեղեկանք նախագծում ներգրավված գործընկերների և/կամ համաֆինանսավորողների մասին (առկայության դեպքում),
 • կազմակերպության կանոնադրությունը, պետական ռեգիստրի վկայականը և շինության սեփականության իրավունքի վկայականը։

Ծրագրին դիմելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևաչափերը կարող եք գտնել այստեղ։

Վերջնաժամկետը

Ծրագրին դիմելու համար անհրաժեշտ է ուղարկել լրացված ձևաթղթերը, պահանջվող փաստաթղթերը և լուսանկարները [email protected] էլ-փոստին` վերնագրում նշելով «Հայտադիմում»։ Դիմելու վերջնաժամկետն է՝ 2020թ.-ի հունվարի 31-ը։ Հարցերի դեպքում կարող եք կապ հաստատել Հիմնադրամի մշակութային ծրագրերի համակարգող Լիլիթ Գրիգորյանի հետ՝ գրելով [email protected] հասցեին կամ զանգահարելով +(374) 44 444-701 հեռախոսահամարով։

Թերի կամ վերջնաժամկետից հետո ստացված դիմումները չեն դիտարկվի:

Տպել
628 դիտում

Տարվա ընթացքում աչքի ընկած զինծառայողները խրախուսվել են պատվոգրերով. ՊՆ

Պատգամավորն առաջարկում է մեղմացնել մեքենայի պետհամարանիշերից մեկի բացակայության համար սահմանված պատիժը

Ամենակարեւոր խնդիրը սակագնի տրամաբանությունն է. կառավարությունը պետք է ձգտի, որ սակագինը լինի երկարաժամկետ. Մանուկյան

Արսեն Թորոսյանն ընդունել է ՀԲ պատվիրակությանը. քննարկվել է առողջության համապարփակ ապահովագրության ներդրման օրակարգը

Գոռ Մալաքյանը չի տեղափոխվի «Ժետիսու». ՀՀ հավաքականի խաղացողը չգիտի՝ որտեղ կխաղա

ԱԱԾ-ն բացահայտել է թմրամիջոցների ապօրինի ներկրման կայուն ուղու գործունեության դեպք (տեսանյութ)

Տիգրան Խաչատրյանը Բեռլինում մասնակցել է պարենի և գյուղատնտեսության գլոբալ ֆորումին. ընդունվել է համատեղ կոմյունիկե

Սուր զգացողությունների սիրահարներին Երեւանն առաջարկում է տարածաշրջանի ամենաերկար զիփլայնը

Մխիթարյանը կարող է խաղադաշտ վերադառնալ 6 օրից

Արմեն Սարգսյանը Ցյուրիխում հանդիպել է ֆրանսիական Thales Group-ի ներկայացուցիչներին

Արարատ Միրզոյանն ընդունել է Մեքսիկայի Կոնգրեսի Պատգամավորների պալատի պատգամավորական խմբի նախագահին

Ամերիկացի երգիչը մահացել է հենց բեմի վրա. ներողություն է խնդրել ու փակել աչքերը

ԱԻՆ-ում նախորդ շաբաթ գրանցվել է 264 դեպք, որից 129-ը՝ արտակարգ

Գագիկ Խաչատրյանի եղբորորդու՝ Կարեն Խաչատրյանի կալանավորման ժամկետը երկարաձգելու միջնորդություն է ներկայացվել դատարան

ՀՔԾ-ն մերժել է նախկին փոխնախարար Սամվել Գալստյանի պաշտպան Վաչագան Քոսյանի միջնորդությունը

Արմեն Թավադյանի խափանման միջոցի հարցով դատարանը հեռացավ խորհրդակցական սենյակ

Նիդերլանդների Թագավորության արտաքին գործերի նախարարը պաշտոնական այցով կժամանի Հայաստան

Հեղափոխությունից հետո վարչապետի հազը բուժած ֆրանսիացի բժիշկը տեղափոխվում է Հայաստան՝ մշտական բնակության

80-անց մի տատիկ Վրաստանից Հայաստան էր վերադառնում՝ իր հետ բերելով 2019 թվականի արտադրության «Bentley». ՊԵԿ փոխնախագահ

Ուկրաինական Boeing-ի կործանման հարցով Կիեւ է մեկնել իրանցի նախարարը՝ որպես Ռոհանիի ներկայացուցիչ