Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովն ավարտել է 9-րդ նստաշրջանի աշխատանքները

27/06/2019 schedule22:48

Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովն 9-րդ նստաշրջանի վերջին նիստում, ընդմիջումից հետո քննարկել և երկրորդ ընթերցմամբ ընդունել է արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենի տեղակալ Սամվել Պետրոսյանի ներկայացրած՝ «Սեյսմիկ պաշտպանության մասին», «Տեղական ինքնակա­ռավարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ԱՀ օրենքների փաթեթը:

 

Ինչպես տեղեկացրին Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի լրատվության և հանրության հետ կապերի բաժնից, Արցախի Հանրապետության ԱԺ լրատվության և հանրության հետ կապերի բաժնից, Երկրորդ ընթերցման ներկայացնելով «Հանրաքվեի մասին» ԱՀ օրենքի նախագիծը՝ Արդարադատության նախարար Արարատ Դանիելյանն անդրադարձել է պատգամավորների առաջարկություններին և տվել համապատասխան տեղեկություններ: Օրինագծի վերաբերյալ Գագիկ Բաղունցի ելույթից հետո 25 կողմ, 3 դեմ, 1 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ խորհրդարանը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունել է օրենքը:

Արդարադատության նախարար Արարատ Դանիելյանը, ներկայացնելով «Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» ԱՀ օրենքի նախագիծը՝ ուղեկցող օրենքների նախագծերի փաթեթով, նշել է, որ օրենքների փաթեթի ընդունմամբ ակնկալվում է ունենալ 2017թ. Սահմանադրությամբ որդեգրված մոտեցումներին համահունչ Ընտրական օրենսգիրք: Օրենսգրքի նախագծով սահմանվել են՝ ընտրության նախապատրաստման փուլերը՝ ընտրությունների նշանակում, ընտրողների ցուցակների կազմում, ընտրական տեղամասեր, տեղամասային կենտրոնների կազմավորում, նախընտրական քարոզչություն, ընտրությունների ֆինանսավորում, ընտրական հանձնաժողովներ, թեկնածուների առաջադրում և գրանցում: Սահմանվել է նաև քվեարկության կազմակերպումը և անցկացումը, ձայների հաշվելը, քվերակության արդյունքների որոշելը:

Նախագծի վերաբերյալ ելույթով հանդես է եկել պատգամավոր Ալյոշա Գաբրիելյանը:

25 կողմ, 1 դեմ և 3 ձեռնպահ ձայների բաշխմամբ խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունել է օրենքների փաթեթը:

Արդարադատության նախարարը հաջորդիվ խորհրդարանի քննարկմանն է ներկայացրել «Կուսակցությունների մասին» ԱՀ օրենքի նախագիծը, որով կուսակցությունների համար սահմանվել է պետական գրանցման պահին կուսակցության անդամների նոր շեմ՝ 300 անդամ: Օրենքն ԱՀ Սահմանադրությանը համապատասխանեցնելու պահանջից ելնելով՝ ամրագրվել է, որ դատավորները, դատախազները և քննիչները չեն կարող լինել կուսակցության անդամ, իսկ օրենքով կարող են սահմանվել զինված ուժերում, ազգային անվտանգության, ոստիկանության և այլ ռազմական մարմիններում ծառայողների՝ կուսակցություն ստեղծելու և որևէ կուսակցության անդամագրվելու իրավունքի սահմանափակումներ: Նախագծով կարգավորվել են նաև կուսակցությունների գործունեության կասեցման հետ կապված հարաբերությունները, ինչպես նաև կուսակցության լուծարումից հետո կուսակցությունը ներկայացնող պատգամավորի մանդատի պահպանման հարցը, որի համաձայն՝ կուսակցության գործունեության արգելումը չի կարող հիմք հանդիսանալ պատգամավորի լիազորությունները դադարեցնելու համար: Մտքերի փոխանակության ընթացքում ելույթ է ունեցել պատգամավոր Դավիթ Իշխանյանը:

Խորհրդարանը քննարկել և առաջին ընթերցմամբ ընդունել է օրենքը:

«Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րա­պե­տության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ օրենքի նախագիծը՝ ուղեկցող օրենքների նախագծերի փաթեթով, ներկայացրել է Արդարադատության նախարար Արարատ Դանիելյանը: Նա նշել է որ այս նախագծով օրենսդրության մեջ ամրագրվելու է նոր իրավունքի հասկացություն՝ «կառուցվող շենքից անշարժ գույք գնելու իրավունք», նախատեսվելու են այս իրավունքի իրացման մեխանիզմները: Օրենքի ընդունմամբ լուծումներ են տրվելու կառուցապատման ոլորտում առաջացող խնդիրներին, ապահովվելու են կառուցապատողների կողմից իրենց պարտավորությունների պատշաճ կատարումը, նախնական նշման ինստիտուտի և հատուկ բանկային հաշիվների ներդրումը հնարավորություն է տրվելու ապահովել գրանցման ենթակա իրավունքների պաշտպանվածությունը և կանխարգելել դրանց հնարավոր չարաշահումները, ներդրվելու է կառուցվող անշարժ գույք ձեռք բերելու նոր՝ ավելի ապահով մեխանիզմ:

Օրենքի նախագիծը քննարկվել և ընդունվել է:

Խորհրդարանն այնուհետև լսել է պատգամավոր Լյուդմիլա Բարսեղյանի ներկայացրած՝ «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պատվավոր կոչումների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ԱՀ օրենքի նախագիծը: Հեղինակն առաջարկել է հանրապետության գիտության, կրթության, մշակույթի, լրագրության, առողջապահության, իրավագիտության, տնտեսագիտության, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառների «Վաստակավոր» կոչմանն արժանացած թոշակառու անձանց տրամադրել ամենամսյա պատվովճար:

Նախագծի վերաբերյալ հարակից զեկույց է ներկայացրել աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարար Սամվել Ավանեսյանը՝ նշելով, որ օրենքի ընդունումը նպատակահարմար չէ՝ քանի որ այդ կերպ թոշակառուների նկատմամբ կցուցաբերվի տարբերակված մոտեցում:

20 կողմ, 1 դեմ, 5 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ օրենքն ընդունվել է:

«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության մասին» ԱՀ օրենքի նախագիծը խորհրդարանին է ներկայացրել էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար Լևոն Գրիգորյանը: Օրենքն ուղղված է տեխնոլոգիական կրթական համակարգի արդիականացմանը, ոլորտում բարձրակարգ կադրերի պատրաստմանը, ներդրումների ներգրավմանը, սկսնակ ընկերությունների ձևավորմանն ու աշխատատեղերի ստեղծմանը:

Օրինագիծը քննարկվել և ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ:

Ներկայացնելով «Ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող հատկացումների (մասհանումների) մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ԱՀ օրենքի նախագիծը՝ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար Լևոն Գրիգորյանը նշել է, որ նախագծով առաջարկվում է հստակեցնել ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող պարտադիր հատկացումներ (մասհանումներ) կատարողների շրջանակները և Արցախի Հանրապետությունում ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով ուղևորների փոխադրումներ իրականացնող կազմակերպությունների համար նվազեցնել մասհանման դրույքաչափը:

Խորհրդարանը քննարկել և ընդունել է օրենքը:

Աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարար Սամվել Ավանեսյանը, քննարկման առաջարկելով «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ԱՀ օրենքի նախագիծը, նշել է, որ օրենքի ընդունմամբ վերանայվում են կենսաթոշակի իրավունքի պայմանները. գործող օրենքից հանվում է պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց կողմից վճարովի այլ աշխատանք կատարելու սահմանափակումը: Խորհրդարանը քննարկել և ընդունել է օրենքը:

Պատգամավորական հայտարարություններով հանդես են եկել Ռոբերտ Ղահրամանյանը և Գագիկ Բաղունցը։

Տպել
825 դիտում

Գյումրու Վարդանանց հրապարակի եղեւնիները կհանվեն

Կոմպոզիտորների՝ Դիլիջանի ստեղծագործական տունը կարճ ժամանակում պետք է դարձնենք ծաղկուն ու խնամված վայր. Աննա Հակոբյան

Հրաժարվեք Հայաստանում օտարերկրյա ներդրողների գործունեության մեջ քաղաքական ենթատեքստ փնտրել. «ԳեոՊրոՄայնինգ»-ը՝ ԶԼՄ-ներին

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ կայացել է խորհրդակցություն երեխաների որդեգրումների թեմայի վերաբերյալ

«Սիթի օֆ Սմայլ/Ժպիտների քաղաք»-ը անհրաժեշտության դեպքում կաջակցի 21-ամյա Արամի բուժմանը

Կեղծված են և՛ ԱԺ պատգամավորի բլանկի ձևը, և՛ իմ ստորագրությունը. Հրաչյա Հակոբյանը մեկնաբանել է ռուսական կայքի հոդվածը

Նիկոլ Փաշինյանի վերջին այցից հետո զբոսաշրջիկների թիվը Գյումրիում կրկնապատկվել է. Սամվել Բալասանյան

Գերմանիայի պաշտպանության նախարարը հրաժարական է տվել Scorpions-ի «Փոփոխությունների քամի» երգի հնչյունների ներքո

Գտնվում ենք այն քոթեջում, որտեղ ապրել և ստեղծագործել է Առնո Բաբաջանյանը, մթնոլորտը հիասքանչ է. Աննա Հակոբյան

Երեւանի ավագանու նախկին անդամ Սոնա Աղեկյանը ազատ է արձակվել

ԿԳՄՍ նախարար Արայիկ Հարությունյանն ընդունել է Ճապոնիայի դեսպան Ջուն Յամադային

Երևանի թիվ 17 հիմնական դպրոցի կառավարման խորհուրդը հայտարարում է տնօրենի թափուր պաշտոնի մրցույթ

Ձերբակալվել է «Սևան ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «Արևիկ» մասնաճյուղի անտառագետը

Արցախում 2 տարեկան երեխան թունավորվել է մոր տված սխալ դեղահաբից

Քննարկվել է «Զվարթնոց» օդանավակայանի ընդլայնման հարցը

«Պոբեդա»-ն այսօր կվերականգնի Գյումրիում ձմեռային չվացուցակով թռիչքների ավիատոմսերի վաճառքը

Սոնա Աղեկյանը քաղաքապետարան է ներկայացել կոյաջրերի տարայով. նրան բերման են ենթարկել

Հայաստանում անշարժ գույքի գործարքները աճել են, եւ աճը մարզերի ու ոչ Երեւանի հաշվին է. Նիկոլ Փաշինյան

Մալաթիայի շուկայի տարածքում հրդեհը բռնկվել է արագ սննդի կետում. մանրամասներ

Ծնելիության ցուցանիշի նվազման տեմպը դանդաղում է. Արսեն Թորոսյան